News Sojusz Zasady Członkowie Rekrutacja Download Linki IRC Forum
Podręcznik oGame
Mechanika gry Początki Porady ogólne Kolonia Floty i statki Napady Raporty


Wewnętrzne zasady postępowania sojuszu:1. Rangi i podział władzy

Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie podziału rang, gdzie wyróżnia się następujące pozycje:
- Chief Executive Officer - Posiada prawo ostatecznej sugestii oraz prawo veta w Radzie Sojuszu. W dalszej części określany jako CEO.
- Executive Officer - Członek Rady Sojuszu. W dalszej części określany skrótowo jako EO.
- Lieutant - Pełnoprawny członek sojuszu. Awans na wyższy stopień za rekomendacją osoby z wyższą rangą.

Każdy EO, oraz CEO posiadają pod sobą paru Lieutantów z własnej okolicy. Lieutanci mają obowiązek składać raporty przydzielonym im dowódcom. Mogą ich również prosić o pomoc surowcową i militarną. Każdy EO i CEO mają obowiązek udzielić pomocy.

Awans na wyższy stopień następuje za akceptacją EO, lub CEO za rekomendacją osoby z wyższym stopniem niż osoba przedstawiona do awansu.
Rada Sojuszu składa się z CEO i EO, gdzie ostateczne decyzje podejmuje (jak i bierze za nie odpowiedzialność) CEO po wysłuchaniu rad EO.

Jeden z członków Rady Sojuszu obejmuje stanowisko Dyplomaty i wyraża oficjalne stanowisko Sojuszu na forum publicznym.

2. Dostępność

Każdy z graczy, winien logować się minimum raz dziennie, w przypadku niemożności loginu, powinien powiadomić CEO, lub EO, i wypełnić przedłożone przez nich zalecenia.
Nie logowanie się przez 14 dni, bez podania przyczyny, włączenia "urlopu" jak i bez skontaktowania się z CEO, lub EO karane jest usunięciem z sojuszu.

3. Ataki

Atakowanie celów sojuszy znajdujących się w sojuszach na pozycji wyższej, tylko za zgodą CEO, lub EO, w przypadku trzykrotnego złapania na takim procederze, członek zostanie wydalony z sojuszu.
Atakowanie graczy równych i słabszych w celu farmienia, nie musi być konsultowane i raportowane do czasu zauważalnej reakcji ofiary bądĄ jej sojuszu. W przypadku ataku na członka sojuszu, należy przesłać natychmiast wszelkie informacje, jak lokalizacja agresora, jego flota, czas przybycia, sojusz jak i własną obronę, zasoby i status flot, do CEO lub EO bądĄ do bezpośredniego przełożonego.
Atakowanie towarzyszy w sojuszu, karane wydaleniem oraz wpisaniem na listę celów priorytetowych.
Szpiegostwo na rzecz innego sojuszu karane wydaleniem oraz wpisaniem na listę celów priorytetowych.

4. Dyplomacja i Handel

Wszelkie pakty z innymi sojuszami, lub niezależnymi imperiami wymagają akceptacji CEO i Dyplomaty Sojuszu.
Dopuszcza się handel między sojuszami, zabrania się jednak handlu z osobami, bądĄ sojuszami, z którymi Multiworld ma zatargi. Złamanie tego punktu równoznaczne jest z nieposłuszeństwem sojuszu, i wiąże się z wydaleniem z sojuszu i wpisaniem na listę celów priorytetowych.

5. Wsparcie

Wsparcie sojusznicze udzielane graczom białym bądĄ zielonym, zgodnie z konstytucją oGame, prośby o takowe posyłać do bezpośredniego przełożonego, który będzie kierował je dalej.
Na każdego gracza w sojuszu, nakłada się obowiązkowe ceny handlowe w przeliczniku ilości równym Metal:Kryształ:Deuter - 3:1,5:1. Stosowanie droższego cennika będzie karane tymczasowymi sankcjami handlowymi.
Mile widziane jest dobrowolne pushowanie słabszych graczy w sojuszu.

6. Pisownia i Zasady Luźne

Na forum i w oknie wiadomości, staramy się pisać w języku polskim, a nie w różnych formach slangu, l33tu, br gadtki, czy innych nieznanych politologom formułkach. Nie obrażamy, nie grozimy i nie wyzywamy członków sojuszu, oraz nie stosujemy takiego słownictwa wobec innych. Nie chcemy mieć problemów Administratorami. Dzielenie raportów szpiegowskich, czy informacji o farmach odpowiednich dla niższego jak i wyższego poziomu graczy mile widziane na forum.

7. Rekrutacja

Aktualne warunki rekrutacji sprecyzowane są w dziale Rekrutacja naszej strony WWW.


Zasady obowiązujące w Akademii Multiworld:1. Rangi i podział władzy

Podział rang jest odgórnie ustalony, i wymaga się jego bezwzględnego przestrzegania.

Namiestnik - Najwyższa władza w sojuszu, posiadająca władze dyktatorską i ostatnie słowo. Delegowany bezpośrednio z sojuszu głównego [MW] Multiworld. Przewodniczący rady akademii.
Sekretarka - Odpowiedzialna za kontakty wewnętrzne i łączność z sojuszem głównym, jak i zewnętrzną dyplomację. Członkini rady akademii.
Admirał - Członek rady akademii, bezpośredni zarządca terenowy, operator floty i instruktor bunkrowania i walki. Członek zarządu.
Kapitan - Pełnoprawny członek sojuszu, który spełnił wszystkie stawiane mu wymagania oraz w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków. Podlega komendzie członkom rady. Jest jednak bezpośrednim przełożonym przydzielonego mu porucznika.
Porucznik - Kadet na szkoleniu i etapie rozwoju, podporządkowany członkom zarządu i wyznaczonemu do tego celu Kapitanowi.

Namiestnik, Sekretarka oraz Admirałowie składają się na zarząd akademii. Zarząd jest jedyna instytucją, która mając 100% głosów może podważyć decyzje Namiestnika. W innym wypadku istnieje jeszcze szansa odwołania do rady sojuszu głównego i pierwszego CEO.

Porucznik zostanie awansowany na Kapitana dopiero po zakończeniu trzy tygodniowego okresu próbnego po osiągnięciu wyszczególnionego poziomu eko i kolonii. W przypadku niezadowalających wyników, zostanie ponownie skierowany na etap szkoleniowy, po którym jeszcze raz przystąpi do egzaminu.

W przypadku ponownego nie zaliczenia, zarząd podejmie decyzje o dalszym losie kadeta.

2. Dostępność

Każdy z graczy winien się logować minimum dwa razy dziennie. W przypadku niemożności takowego, musi powiadomić o tym fakcie członka zarządu, lub zwierzchniego Kapitana. Nie logowanie się przez 7 dni, bez włączenia urlopu i powiadomienia o sytuacji zarządu, będzie karane usunięciem z sojuszu.
Nie powiadomienie o włączeniu urlopu, i braku logowania się przez 14 dni, również będzie skutkował relegowaniem z sojuszu, od tego jednak przysługuje późniejsze odwołanie do zarządu.

3. Ataki

Atakowanie graczy we własnym sojuszu, poza umówionymi próbami moonowymi jest ZABRONIONE. Wszelkie przypadki tego typu będą skutkowały natychmiastowym i nieodwołalnym usunięciem z sojuszu, oraz odwetem karnym.

Wszelkie złomowania farmienie czy inne akcje ofensywne nie muszą być konsultowane do póki ich celem nie jest osoba z sojuszu z top 30. W takim wypadku należy akcje konsultować z członkami zarządu.

W przypadku ataku na członka MWA, należy fakt ten zgłosić na forum w odpowiednim dziale, oraz poinformować o tym bezzwłocznie zarząd akademii przedstawiając wszystkie okoliczności, jak ilość surowców na planecie, flotę, sytuację fs-a, wymiany pm-ów z agresorami,(jeśli takie miały miejsce).

4. Dyplomacja i Handel

Pakty z innymi sojuszami, oraz wszelkiego typu układy zawiera tylko zarząd. Można prowadzić handle jak i akcje zbrojne z innymi graczami bez zgody zarządu. Jednak zabrania się wszelkich kontaktów z osobami, czy sojuszami, z którymi sojusz czy akademia ma zatargi. Akcje takie będą karane.

5. Wsparcie

Każdemu Kadetowi przysługuje push surowcowy di poziomu:
Planeta Matka
20 lvl - Kopalnia Metalu
18 lvl - Kopalnia Kryształu
16 lvl - Ekstraktor Deuteru
23 lvl - Elektrownia Słoneczna
10 lvl - Fabryka Robotów
8 lvl - Stocznia
8 lvl - Laboratorium
1 lvl - Fabryka Nanitów
3 lvl - Silos Rakietowy


Obrona:
1000 dział lekkich lub wyrzutni rakiet
50 dział gausa lub wyrzutni plazmy


Dodatkowe fundusze na założenie 8 kolonii w odpowiednich rozmiarach.
Push przyznawany jest w chwili, kiedy kadet zgłosi się do oficera prowadzącego z odpowiednimi informacjami, czyli:
Ile minerałów.
Na co.
Na którą godzinę.
Na jaką planetę.


By, push mógł być przyznany kadet nie może mieć kar za nieobecność czy łamanie regulaminu.
Musi mieć wypełnione statystyki na stronach sojuszu.

6. Pisownia i Zasady Luźne

Na forum i w oknie wiadomości, staramy się pisać w języku polskim, a nie w różnych formach slangu, l33tu, br gadki, czy innych nieznanych politologom formułkach. Nie obrażamy, nie grozimy i nie wyzywamy członków sojuszu, oraz nie stosujemy takiego słownictwa wobec innych, których sami nie chcielibyśmy usłyszeć. Nie chcemy mieć problemów Administratorami. Dzielenie raportów szpiegowskich, czy informacji o farmach odpowiednich dla niższego jak i wyższego poziomu graczy mile widziane na forum.

7. Rekrutacja

Nowi członkowie przyjmowani są bez progu punktowego, nie można wiedzieć od razu, co, z kogo wyrośnie, a złe nawyki lepiej dusić w zarodku niż potem mozolnie wykorzeniać. Przed złożeniem podania obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna z namiestnikiem. Więcej o rekrutacji w dziale rekrutacja.

8.Zasady Dodatkowe

Od członków sojuszu wymaga się komunikatywności, mile widziana obecność na irc-u, jak i na forum.
Nie odpowiadanie na pm, gg czy wiadomości i maile, będzie traktowane jako nieaktywność. W przypadku przydzielenia są danej osoby obowiązku nadzoru na danej funkcji czy nad danym kadetem osoba taka jest w pełni odpowiedzialna za owe stanowisko. Nie wywiązywanie się z niego również będzie karane wedle postanowień rady.


Site (c) Distant 2005
Logo (c) eXo 2007
Layout (c) Roevean & Ogame 2005